Keuren van een nieuw arbeidsmiddel

 

 Is het keuren van een nieuw arbeidsmiddel verplicht?

 

Als u een nieuw arbeidsmiddel koopt, bent u niet verplicht deze direct te laten keuren. Het keuren van een nieuw arbeidsmiddel mag in principe geschieden bij de eerstvolgende algehele keuring van uw arbeidsmiddelen. Omdat deze keuringen doorgaans jaarlijks plaatsvinden, zal dan het nieuwe arbeidsmiddel na een jaar zijn eerste keuring ondergaan.

Er zijn bedrijven die er voor kiezen een nieuw arbeidsmiddel direct te laten keuren. Het voordeel hiervan is dat het nieuwe arbeidsmiddel direct wordt opgenomen in de bedrijfsadministratie met bijvoorbeeld een toewijzing van dit middel aan een specifieke werknemer of aan de locatie waar dit middel wordt ingezet en het arbeidsmiddel voorzien wordt van een registratienummer en een sticker met de uiterste datum voor herkeuring. Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen in de aantallen en soorten arbeidsmiddelen binnen een bedrijf.

Let op: Wanneer u of uw bedrijf werkzaam is op een locatie of voor een bedrijf waar men VCA  of ISO genormeerd is, dienen ook nieuwe arbeidsmiddelen gekeurd te zijn!

Bedrijven met een dergelijk streng veiligheidsbeleid  zullen de uit te voeren werkzaamheden alleen door u laten uitvoeren wanneer u kunt aantonen dat u met goedgekeurde arbeidsmiddelen de werkzaamheden gaat verrichten.

Ook ZZP’ers en zelfstandigen hebben bij locaties en bedrijven die dergelijke strenge veiligheidseisen hanteren, de verplichting met gekeurd materieel/gereedschap te werken.