Keuring tuin- en parkmachines

Keuring tuin- en parkmachines

Keuringsmethodiek

Keuring tuin- en parkmachines worden uitgevoerd volgens de norm Richtlijn Arbeidsmiddelen en de NEN 3140 ( voor elektrische en accu gereedschappen).

ABC keurmeester richt zich bij het keuren met name op de veiligheidsaspecten van de te keuren machines.  Dit moet niet verward worden met onderhoud, waarbij het veiligheidsaspect ondergeschikt is aan het goed functioneren van het arbeidsmiddel.

Categorieën arbeidsmiddelen

De bovengenoemde Landbouw,- Tuin en Parkmachines worden onderverdeeld in onderstaande categorieën:

 

  • Zelfrijdende werktuigen                 Bijv. zitmaaiers en zodenbemesters
  • Trekkers zonder werktuig              Bijv. landbouwtrekkers – tuinbouwtrekkers
  • Motorisch gereedschap                 Bijv. loopmaaiers – kettingzagen – bosmaaiers – heggenscharen
  • Elektrisch- en Accugereedschap   Bijv. de elektrische- of accuversie van genoemde machines

Per categorie wordt er voor de keuring een bijpassende keuringslijst gebruikt die punt voor punt dient te worden afgewerkt alvorens de keuring kan worden afgerond. Bij elektrische en accu arbeidsmiddelen volgt er aansluitend nog een keuring volgens de NEN 3140 waarbij wordt vastgesteld of  aan de elektrische veiligheid wordt voldaan.

ABC Keurmeester richt zich met name op het keuren van tuin- en parkmachines, zoals loop- en zitmaaiers, kettingzagen, bosmaaiers, heggenscharen, aggregaten, waterpompen,kloof- veegmachine’s enz. Voor het goed kunnen uitvoeren van deze keuringen is het noodzakelijk een gedegen kennis te hebben van deze arbeidsmiddelen met de bijbehorende opgebouwde veiligheidsvoorzieningen.

In zijn vorige functie als bedrijfsleider van een tuin- en parkmachinehandel heeft ABC Keurmeester-eigenaar Hans Docter een ruime ervaring opgedaan  ten aanzien van de opbouw en werking van deze machines en is daarom zeer goed in staat deze in al hun facetten te kunnen beoordelen en te keuren.

Voor groot onderhoud en reparaties heeft ABC Keurmeester de mogelijkheid om u in contact te brengen met  verschillende gespecialiseerde bedrijven, die het noodzakelijke onderhoud aan uw machinepark kunnen uitvoeren.