ABC Keurmeester…. veiligheid voor alles!

ABC rechterzijde bestelbus

 • ABC Keurmeester ….veiligheid voor alles!

Waarom keuren:

In het Arbobesluit (Artikel 7.4a) is vastgelegd dat elektrische en motorische gereedschappen en machines, klimmaterieel zoals ladders, trappen en steigers, valbeveiligingsmiddelen, enz.. (samengevat arbeidsmiddelen) die op de werkplekken ingezet worden geen onnodige risico’s mogen opleveren voor de werknemers. Door het regelmatig laten keuren van uw arbeidsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw personeel. U voldoet hiermee aan de wettelijke eisen en eventuele aansprakelijkheid bij ongevallen wordt hierdoor zoveel mogelijk vermeden.

 

Andere voordelen zijn onder andere:

 • verminderen van arbeidsongevallen
 • door controle en onderhoud gaan Uw gereedschappen/arbeidsmiddelen langer mee.
 • door de jaarlijkse keuring / inventarisatie kunt u een beter overzicht van de arbeidsmiddelen in uw bedrijf genereren
 • door het keuren van uw arbeidsmiddelen en in combinatie met VCA, voldoet u aan de eisen van opdrachtgevers die het VCA certificaat verplicht stellen.

Welke arbeidsmiddelen keuren wij:

ABC Keurmeester ontzorgt u op het gebied van arbeidsveiligheid. Wij richten ons met name op de uitvoering van de wettelijk verplichte keuringen/controle’s van:

 • Elektrische arbeidsmiddelen conform de norm NEN 3140
 • Draagbaar klimmaterieel conform de norm NEN 2484 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel (Warenwet)
 • Rolsteiger onderdelen conform de norm NEN-EN 1004
 • Valbeveiligings middelen conform de betreffende normen per onderdeel
 • Tuin- en parkmachines volgens de Richtlijn Arbeidsmiddelen.
 • Verbandtrommels

Samenwerking met derden:

Omdat er nog meer categorieën  arbeidsmiddelen (bijv. hef-en hijs middelen en brandpreventieapparatuur) zijn, werkt ABC Keurmeester samen met diverse andere keuringsbedrijven die daarin zijn gespecialiseerd. Hiermee kunnen wij u in contact brengen of indien gewenst deze keuringen voor u laten uitvoeren. Met deze service kunt u alle zorg op het gebied van de veiligheid van uw arbeidsmiddelen aan ABC Keurmeester overlaten. Bijkomend voordeel is dat al uw  arbeidsmiddelen in één administratie worden opgenomen.

Waar en wanneer keuren:

Het werkgebied van ABC Keurmeester omvat naast de regio Zwolle en Overijssel, geheel Nederland. Meestal worden de keuringen uitgevoerd op een door u te bepalen locatie. Het is ook mogelijk de arbeidsmiddelen bij ABC Keurmeester in de werkplaats te laten keuren. ABC Keurmeester kan ook op zaterdag keuringen verrichten. Vaak zijn dan de arbeidsmiddelen makkelijker te verzamelen op uw bedrijf en geeft het daardoor geen verstoring van uw wekelijkse produktie en planningen.